1/9
Een camera is een instrument
Dat mensen leert kijken zonder camera
(Dorothea Lange)